Hội sở chính

Trụ sở: 14 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội

Tel: (84 – 4)6 275 3844;  Hotline: 19006636Fax: (84 – 4)6 275 3816

Tổng đài đặt lệnh: (84 – 4)6 275 8888

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 31-33-35 Hàm nghi, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: (84 – 8)3 824 6468 Fax: (84 – 8)3 824 6550

Tổng đài đặt lệnh: (84 – 8)3 829 9090